Alt frå rognstadiet har fisken sin eigen CV.
Denne fylgjer fisken i heile kjeda fram til han havnar på matbordet.
Hardanger Fiskeforedling AS har fokus på at fisken skal vera sunn og god mat, internkontroll blir heile tida revidert av Mattilsynet.
Vetrinær og Mattilsynet har inspeksjonar/prøvetaking og tilsyn med oppfølging av regelverk.
Denne strenge kontrollen og tette oppfylgjing av fisken gjennom heile prosessen skal sikra at kvaliteten på produktet
du finn i butikken skal vera best mogleg.

©Hardanger Fiskeforedling AS